AMlinking     Consultancy & Advies     Management     Netwerk     Contact     Links

AMlinking Netwerk
AMlinking werkt samen met kleinere en grotere organisaties. Onderstaand worden een aantal van de partners nader voorgesteld. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met AMlinking of via de websites van de partners rechtstreeks met hen. De links naar de partners treft u aan onder ´Links´.

AMlinking is associate van het ‘Peak & Valley Consultancy Network’
Peak & Valley Consultancy Network is een netwerk van kleine en grote organisaties en high-end professionals, met kennis en ervaring op het gebied van processen in organisaties, management van organisaties, organisatieveranderingen en informatievoorziening. De deelnemers in het netwerk hebben aanvullende competenties, waardoor Peak & Valley Consultancy Network erin slaagt om voor iedere klant een passende oplossing te bieden voor ieder probleem binnen de hierboven omschreven scope.

Lidmaatschap van Peak & Valley Consultancy Network is afhankelijk van de inbreng, competenties en vaardigheden van de geïnteresseerde organisaties en/of deelnemers. Partijen binnen Peak & Valley Consultancy Network hebben een aantal instrumenten ontwikkeld, die beschikbaar zijn voor gebruik door de leden van Peak & Valley Consultancy Network.

AMlinking is associate van ELEMMA
ELEMMA is een opleidings- en trainingbedrijf, gevestigd in Arnhem en staat voor:
Effectief Leren in een Elektronische omgeving, Maatwerk en Motiverende mensen zorgen voor Attractieve cursussen.

Elemma kan in deze behoefte voorzien vanwege haar netwerk waarin zij de beschikking heeft over een groot aantal zeer ervaren senior professionals die coaching en supervisie zowel op individueel als op groepsniveau verzorgen.
In een veranderende samenleving en soms diffuse organisatievormen wordt het daarnaast steeds belangrijker over een dynamische opleidingsomgeving te kunnen beschikken. Daarmee doelt Elemma op een omgeving waarin jonge, al dan niet pas afgestudeerde professionals aan de slag kunnen met ervaren adviseurs. En tegelijk het creëren en organiseren van een omgeving waarin ervaren adviseurs steeds opnieuw de uitdaging vinden om te fungeren als vraagbaak / coach voor jonge professionals.
Het bieden van professionele, persoonlijke begeleiding aan junior adviseurs om zich zowel persoonlijk als vakmatig verder te bekwamen in hun rol als beroepsbeoefenaar en voor al ook als mens om zodoende daadwerkelijk iets voor de maatschappij te kunnen betekenen.

Evolutionaire leervisie
AMlinking en het netwerk baseren deze visie op een aantal elementen. Drie daarvan, voor het optreden in crisissituaties van belang, eruit gelicht zijn: Toepassen van ervarend leren:
 • In iedere training vindt wel overdracht van theoretische kennis plaats. AMlinking en het netwerk streven er in een professionele omgeving naar de kennisoverdracht zo beperkt mogelijk te houden. Deelnemers aan trainingen worden in staat gesteld kennis zelf te ontwikkelen door het beoefenen van praktijksituaties.

 • Uitvoeren van rolgerichte trainingen
  De rol van de trainee in zijn of haar omgeving staat centraal. Wat wordt er verwacht, wat zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? De trainee is in staat om zo voor zichzelf de trainingsbehoefte op maat te identificeren. In deze trainingen kan gebruik gemaakt worden van diverse leervormen, waaronder e-learning en simulatie en gaming.


 • ‘Gaming is the brains most favourite way of learning.’

 • Afwisseling van individueel leren en groepsleren
  Door verschillende individuen in één training of oefening samen te brengen, zijn trainees in staat om hun kennis en ervaring te beproeven. Op basis van gedeelde ervaringen zijn trainees in staat om hun persoonlijke opleidingsbehoefte eventueel bij te stellen. Een positief bijkomend effect is dat tijdens deze gezamenlijke trainingen of oefeningen regels ontstaan die van invloed zijn op de individuele rollen en daarmee op het individueel functioneren.


 • In schemavorm de leervisie (bron: Peak&Valley)  De leervisie is een variant op de beroemde leercyclus van Kolb, gecombineerd met de eveneens cyclische Deming circle. Een trainingssituatie start veelal met een beschrijving van processen en procedures (rampenplannen, werkinstructies). Dit geheel van processen en procedures, maar ook van hulpmiddelen, vatten wij samen onder de term “systeem”. In de eerste leerervaring doet het team “ervaring” op met dat systeem. Deze ervaring leidt automatisch tot “zelfsynchronisatie”. De teambegeleider of evaluator heeft als taak om die processen van zelfsynchronisatie waar te nemen en expliciet te maken. Alleen dan herkennen de deelnemers de leerervaring volledig en kunnen zij de regels in het systeem “bijstellen”. Aldus ontstaat de S-E-Z-B cyclus. In het schema komt het evolutionaire karakter van het leren naar voren, alsmede de samenhang tussen groepsleren en individueel leren.