AMlinking     Consultancy & Advies     Management     Netwerk     Contact     Links

Consultancy & Advies

High-end advies leidt niet alleen tot de oplossing van uw vraagstuk. AMlinking, samen met u, zet zich in om met u de volgende stap te zetten. AMlinking verbindt zich aan het vormgeven en realiseren van het advies tot een concrete en werkzame oplossing voor u en uw organisatie.

Overheid
AMlinking deelt de visie van partners in het netwerk en werkt mee aan de continue verbetering en scherpstelling van die visie. AMlinking is actief betrokken bij de door Peak & Valley ontwikkelde visie op de moderne overheid. Kernpunten in deze visie zijn responsief, omgevingsbewust en transparant. Dit leidt tot een zeer effectieve en efficiënte dienstverlening. Een moderne overheid is deel van een moderne samenleving, als eigen entiteit maar ook als deel van het geheel. De twee belangrijkste agendapunten voor de komen jaren zijn:
  • Dynamiseren van democratische besluitvorming en
  • Verbetering van de dienstverlening, de één loket gedachte.
Industrie
In een competitieve omgeving opdrachten verwerven gebeurt niet ergens op een achternamiddag. Jaren van te voren start het proces met een inschatting van toekomstige behoeften van potentiële klanten, zoals bijvoorbeeld Defensie.
Na een behoeftestelling (DMP-A document) begint het echt. Hoe past uw product in de vraag van Defensie? Hoe onderscheidt uw product zich? Dit soort vragen tracht u vooraf, voor de RFI te beantwoorden. De behoefte aan expertise en specialisme op het gebied van het vaktechnische gebied van Defensie kunt u alleen maar inschatten. Uw bedrijf mist die specialistische kennis.
AMlinking helpt u door die ontbrekende kennis en expertise in te brengen en op een verrassende wijze de ‘unic selling points’ van uw product te identificeren. Uw product onderscheidt zich daardoor van andere producten en de kans op gunning neemt significant toe. Uw interesse gewekt?

AMlinking legt het u graag uit.