AMlinking     Consultancy & Advies     Management     Netwerk     Contact     Links

Management

Veranderen, of liever gezegd verder ontwikkelen, behoort tot de dagelijkse werkzaamheden van elke manager. Immers, stilstand is uiteindelijk achteruitgang. Producten en diensten worden in goed geoliede organisaties steeds opnieuw geëvalueerd, geüpgrade en onderhouden. Een complex geheel dus. En, hoe gek het ook klinkt, dit roept emoties op. Bij de manager, de medewerkers, het management, de klanten en de aandeelhouders. Het ‘beheersen’ van die emoties vergt takt, leiderschap en visie. Stijlen van leiderschap zijn er genoeg en elke stijl kent zijn eigen repertoire aan wetenschappelijke beschouwingen, waar boeken vol over geschreven zijn. De kunst van het managen is het in praktijk brengen van leiderschap. Maatwerk is gevraagd en AMlinking biedt alleen maar maatwerk. AMlinking ondersteunt en/of leidt ontwikkelingsprojecten door samen met de manager en/of het managementteam indringend naar lopende processen en procedures te kijken, de audit. Vervolgens wordt er met de manager en/of het managementteam een maatwerk plan van aanpak gemaakt. Ook de implementatie van het plan kan AMlinking.

Informatievoorziening
Binnen elke organisatie is dit een cruciaal aspect. Niet alleen intern, maar ook extern. Het is echter een heel complex vraagstuk, waarbij processen afgestemd moeten worden met alle actoren, zoals eigen personeel, burgers, bedrijven, eigen en andere overheden. Dat vereist investeringen die het best tot zijn recht komen in een separaat beleidsartikel in begrotingen. Zo wordt niet alleen de investering zichtbaar, maar wordt de realisatie meetbaar gemaakt.
Een moderne overheid streeft naar brede samenwerking en naar toepassing van ´open source´ oplossingen en bewezen ´best practices´. Dat drukt de kosten en laat ruimte over voor andere maatschappelijke verbeteringen.

Veiligheidsregio´s en hun verantwoordelijkheden
Rampen en catastrofes staan niet op zichzelf en hebben vaak veel grotere effecten tot gevolg. Gemeentelijke, provinciale, regionale én zelfs landelijke grenzen worden overschreden.
Een crisissituatie kan worden voorbereid. Daarvoor zijn opleidingen en trainingen, maar ook trainingsprogramma´s noodzakelijk. AMlinking en het netwerk hebben ruime ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van trainingsprogramma´s bij Defensie en de provincie Gelderland. Te denken valt aan trainingen en workshops voor bestuurders en medewerkers van gemeenten, waterschappen, provinciale teams en hulporganisaties. Ook audits van diverse rampenorganisaties behoort tot de mogelijkheden.